พิธีพุทธาภิเษก

พิธีถวายผ้าป่าสร้างฐานหลวงพ่อโต 29ก.ค.61

โรงเรียน/นักเรียน กศน.วัดบางมดโสธราราม ถวายเทียนพรรษา 27ก.ค61

พิธีถวายผ้าป่าสร้างฐานหลวงพ่อโต 29ก.ค.61